| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Belanghebbenden overzicht

Page history last edited by Berit Soolsma 12 years, 8 months ago

Nieuwe verhoudingen

Het opzetten van een archief heeft invloed op verschillende partijen. Belanghebbenden, of stakeholders. Paradiso staat hierin centraal, maar ook partners en medewerkers kunnen baat hebben bij de opzet van het archief. Er ontstaan nieuwe mogelijke samenwerkingen, maar er kan ook belangenverstrengeling ontstaan. In dit onderdeel wordt onderzocht wat mogelijke nieuwe samenwerkingen kunnen opleveren. Ook zal naar voren komen welke bijdrage een archief van Paradiso kan leveren aan het erfgoedveld. Is het zinvol om ook immaterieel erfgoed te verzamelen? Wat is Nieuw Erfgoed, en hoe kan Paradiso hier een rol in spelen?

 

 

schema belanghebbenden

 

figuur: Schema belanghebbenden, uit: scriptievoorstel Archief Paradiso. Marije van Veen 

 


Interne Links

 
 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.