| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Creative Commons

Page history last edited by m.vanveen 13 years, 6 months ago

Definitie

Creative Commons biedt auteurs, kunstenaars, wetenschappers en onderwijzers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een Creative Commons licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen toestemming om je werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties het ook te bewerken.

 

Deel wat je wilt delen, behoud wat je wilt behouden.[1]

 

 

De Creative Commons licenties

Er bestaan zes beschikbare Creative Commons licenties. Deze lopen uiteen van heel vrijgevende tot meest restrictief:

 

Naamsvermelding licentie icoon Naamsvermelding

Het werk - of een afgeleide werk ervan - kan worden gekopieerd, veranderd, verspreid en vertoond, onder de enkele voorwaarde dat de naam van de maker wordt vermeld.

 

Naamsvermelding-GelijkDelen licentie icoon Naamsvermelding-GelijkDelen

Deze licentie geeft anderen dezelfde rechten als een Naamsvermelding licentie, met de toevoeging dat elke nieuwe ontstane creatie onder dezelfde licentie wordt aangeboden. 

 

Naamsvermelding-GeenAfgeleidenWerken licentie icoon Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken

Het werk mag worden verspreid, commercieel en niet-commercieel, mits in de originele staat en met vermelding van de naam van de maker.

 

Naamsvermelding-NietCommercieel licentie icoon Naamsvermelding NietCommercieel

Anderen mogen het werk gebruiken en veranderen zolang ze dit niet-commercieel doen en onder vermelding van de maker. 

 

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen licentie icoon Naamsvermelding NietCommercieel GelijkDelen

Anderen mogen het werk gebruiken en veranderen zolang ze dit niet-commercieel doen, onder vermelding van de naam van de maker en onder de voorwaarde dat elke nieuwe creatie onder dezelfde licentie wordt aangeboden.

 

Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken licentie icoon Naamsvermelding NietCommercieel GeenAfgeleideWerken

Dit is de meest restrictieve licentie. Anderen mogen het werk verspreiden - niet veranderen-, zolang ze dit niet-commercieel doen en onder vermelding van de naam van de maker.

 


Interne links

 

Bron

 

 

Footnotes

  1. website http://creativecommons.nl/ geraadpleegd op 12-03-2009

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.