| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

De Paradiso medewerker

Page history last edited by Berit Soolsma 13 years, 3 months ago

Als belanghebbende

Van belang. Als medewerkers wordt gevraagd mee te werken aan het selecteren of verzamelen van materiaal voor een archief, is het voor hen belangrijk dat dit hen geen of nauwelijks extra tijd kost, en dat hen duidelijk is wat het nut is hiervan. Ook is het voor hen van belang dat zij zich kunnen vinden in de vorm van ontsluiting van het archief, zodat zij draagvlak blijven bieden voor het onderhouden van een archief binnen de organisatie. Verder moet voor hen duidelijk zijn op welke manier het archief gebruikt kan worden als informatiebron in de praktijk.

 

Niet alle medewerkers zullen als medewerker met het archief te maken krijgen, het is van tevoren echter nog niet duidelijk voor welke medewerkers dat geldt. Ook kan het in de loop der tijd natuurlijk veranderen wie er mee te maken heeft. 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.