| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Erfgoed 2,0

Page history last edited by Berit Soolsma 13 years, 2 months ago

Erfgoed 2.0 is de verzamelnaam voor het integreren van e-cultuur en web 2.0 toepassingen in de erfgoedwereld. Er zijn inmiddels heel wat voorbeelden te noemen. Met name instellingen in Londen weten de weg naar web 2.0 goed te vinden, maar de rest van de erfgoedwereld blijft niet toekijken en een groot aantal organisaties is hard aan de slag om ook hun instelling 2.0 te maken.

 

De instellingen maken veelal gebruik van de mogelijkheid hun collectie online op zo'n manier te ontsluiten naar een publiek, dat de bezoeker invloed heeft op het structureren van de collectie. Bijvoorbeeld tagging van afbeeldingen, of het sorteren van favorieten. Ook worden collecties met de hulp van bezoekers ge├»nventariseerd, zoals het Vlaams Cultureel Erfgoed project. Inwoners van Belg├»e werd gevraagd foto's te maken van het erfgoed in hun buurt: landschappen, monumenten en stadsgezichten. Hierdoor is een uniek beeldend overzicht ontstaan.

 

Een aantal voorbeelden

 


Interne Link:

 

Externe Link:

 

  • http://erfgoed20.wordpress.com/ - Blog van erfgoedprofessionals, die recente ontwikkelingen van het gebruik van web 2.0 in erfgoedinstellingen bijhouden.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.