| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Berit Soolsma 12 years, 1 month ago

Een afstudeerproject

Op deze Wiki is onze berg aan informatie voor het onderzoek naar een archief voor poppodium Paradiso te volgen. Dit was in 2009 ons afstudeerproject aan de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). We onderzochten onder andere de criteria voor de opzet van een archief, en de manieren waarop het archief gebruikt kan gaan worden.

 

Download hier de scriptie: 

voorblad en samenvatting

inhoudsopgave en scriptie (juni 2009)

 

Creative Commons License

Archief Paradiso Bachelorscriptie van Berit Soolsma en Marije van Veen is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie.

Gebaseerd op een werk op archiefparadiso.pbworks.com.

 

Impressie van het verleden van Paradiso

Het op te zetten archief zal zover mogelijk inzichtelijk worden voor publiek. Op basis van de concerten zal het archief een inspirerende impressie geven van het verleden van Paradiso en verschillende muzikale subculturen. Daarbij zal de input van publiek (web 2.0) een belangrijke factor zijn. Ook aan bijvoorbeeld fysieke presentatie zal worden gedacht. Op deze wiki staat o.a. een overzicht van de collectie en eerdere projecten die over het erfgoed van Paradiso gaan.

En er kan in de rechterkantlijn direct geklikt worden op de hoofdonderwerpen!

 

Zie voor begrippen: Mission StatementMuzikaal ErfgoedCollectieplanAuteursrechtBelanghebbenden overzicht,

Lees eventueel ook onze volledige onderzoeksopzet

 

Sorry, niet zo Wiki...

We geven toe, dit is een wiki, maar het is helaas nog niet mogelijk om iedereen te laten bijdragen aan de inhoud. Deels omdat dit een onderdeel was van onze scriptie. Hiervan zou de omkadering te vaag worden. Daarnaast omdat dit een gratis service is, mits er hooguit drie editors gebruik van maken. Nu de scriptie af is, zijn bijdragen van anderen heel wenselijk. Het zorgt bijvoorbeeld voor het up-to-date houden van de informatie en het toevoegen van nieuwe content aan de wiki. We zullen ons inzetten om de toekomstige wiki voor iedereen toegankelijk te maken.

 

Dit project liep van 2 februari tot 4 juni 2009, ontwikkelingen houden we bij in dit blog!

Suggesties zijn altijd van harte welkom!

 

Marije van Veen en Berit Soolsma

----------------

Click here for a short English explanation of the project

En hier voor aandacht voor het project op het web

Comments (1)

m.vanveen said

at 1:10 pm on Feb 2, 2009

yes, afstuderen! we kunnen beginnen! HEEEEEEEEEEEEL BLIJ!

You don't have permission to comment on this page.