| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Immaterieel erfgoed Projecten

Page history last edited by Berit Soolsma 12 years, 9 months ago

Een materiĆ«le collectie kan op verschillende manieren worden verzameld, onsloten en gepresenteerd, hier is veel over bekend en dit wordt ook veel vuldig gedaan. Maar hoe werkt dit bij immaterieel erfgoed? Deze vorm van erfgoed is sinds 2003 erkend door UNESCO en is op dit moment in ontwikkeling. Identificeren, documenteren en onderzoek doen naar deze vorm van erfgoed is mogelijk. Maar is het ook mogelijk om te beschermen, promoten, doorgeven aan nieuwe generaties en het op deze manier het levend te houden van immaterieel erfgoed zoals UNESCO graag wil?[1]

 

In de loop der jaren zijn verschillende projecten, instellingen, musea en organisaties ontwikkeld die zich specialiseren in het onderwerp. Hieronder staan een aantal voorbeelden.

 

Projecten

Bruxelles nous appartient Brussel behoort ons toe BNA BBOT

Nine(9)

Xpats

Geheugen van Oost

 

Instellingen/musea

Imagine IC

Het Maluku Museum

Het Nationaal archief Den Haag

Musee du Masque

Het Huis van de Reuzen

Sportimonium

Het Nederlandscentrum voor Volkscultuur

Furnace Town

 

Organisaties

ICOM

Vlas

UNESCO

Brisbane Living Heritage Network

Living Heritage

The International Council For Tradiotional Music (ICTM)

Footnotes

  1. Albert van der Zeijden, Levend Erfgoed, jaargang 3 nummer 1 2006 p. 12-17

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.