| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Page history last edited by Berit Soolsma 13 years, 2 months ago

 

De instelling

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is opgericht in 1935. Het is een van de grootste documentatie- en onderzoekscentra ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het bijzonder. De collecties zijn merendeels vrij toegankelijk.

 

Het IISG bezit meer dan 2700 archieven, 1 miljoen boeken en tijdschriften en daarnaast ook nog een collectie beeld- en geluidsmateriaal. De Collecties zijn ontsloten door middel van een online catalogus, een archievenindex en inventarissen.

 


IISG collectie van Paradiso

Periode:  1974-1990.

Omvang:  2.9 m.

Raadpleging:  Vrij.

 

Dit archief is ooit aan het IISG in bruikleen geven door de Universiteit van Amsterdam. De collectie behoort tot de Collectie Sociale Documentatie (CSDVRZ118), ook wel Centrum voor Sociale Documentatie (CSD).

 

Beleidstukken

Een deel van de collectie bevat beleidsstukken uit de begintijd van Paradiso. Notulen en beleidsstukken van bestuurs-, staf- en andere vergaderingen; stukken betreffende de politieke en culturele programmering, specifieke activiteiten (Beurs voor Kleine Uitgevers, Talentenshow enz.); documentatie betreffende musici en muziekgroepen die hebben opgetreden in Paradiso. Er is een voorlopige lijst van beleidsstukken aangemaakt door Jan van der Hoef in het jaar 2000.

 

Affiches 

Het IISG heeft ook een grote collectie affiches van Paradiso in bezit (1968 tot 1996). Deze worden momenteel door het Instituut voor Beeld en Geluid gedigitaliseerd in het kader van project Het Geheugen van Nederland. Uit ons gesprek is gebleken dat het mogelijk zal zijn om deze gedigitaliseerde afbeeldingen te gebruiken voor het project Archief Paradiso. Mits alles met auteursrecht goed is georganiseerd, waarvoor Paradiso de verantwoordelijkheid heeft. Onlangs hebben we contact opgenomen met Reinier Deinum van het Geheugen van Nederland.

 

Toekomst

Het zal mogelijk zijn de tegenwoordig digitaal gefabriceerde posters van Paradiso direct toe te voegen aan dit archief. Ontwerpers zullen wel toestemming moeten verlenen voor publicatie. Het wenselijk dat een klein aantal gegevens aan de bestanden wordt toegevoegd.

Minimaal: Vervaardiger, datum (concert), artiest. Het is dan mogelijk om de bestanden digitaal te uploaden naar het IISG. Tres simple!

 

Uitkomst gesprek met Frank de Jong, hoofd afdeling Beeld & Geluid IISG

Wat verwachten wij van een archief waar de collectie ondergebracht wordt? Hiervoor hebben wij uitgangspunten opgesteld, maar we willen ook wat te bieden hebben. Een wisselwerking van voordeel over en weer is het ideaal. De nieuwe collectiestukken vanuit Paradiso moet een zinnige toevoeging voor het archief zijn en het archief moet ons kunnen ondersteunen.

 

Onze uitgangspunten:

 

 • Alle posters onder kunnen brengen, aangezien dit A-collectie is
 • We willen dat het archief aansluit op de andere collecties in het archief
 • De collectie laten digitaliseren voor zover dit niet gebeurd is
 • Zoveel mogelijk ander beeldmateriaal onderbrengen, beeldmateriaal spreekt het meest aan en kan in context worden gebracht door middel van tekst
 • Alle digitale bestanden zoals persberichten, beleidsstukken, notulen ook onderbrengen
 • We willen dat het voor Paradiso zelf niet veel werk kost
 • Zelfstandig kunnen werken als archief Paradiso
 • Waar nodig, willen wij gebruik kunnen maken van hun expertise: waar kunnen we subsidie/sponsor gelden vandaan halen? Wat zijn ontsluitings mogelijkheden? Hoe kunnen wij het beste documenteren?
 • De collectie onderbrengen maar wel de rechten behouden
 • Eventueel gebruik kunnen maken van andere collecties in het archief die toevoeging kunnen leveren aan stukken van Paradiso. (jaren 60, andere podia, subculturen)
 • Het liefst een archief in Amsterdam omdat dit gemakkelijk is in overdracht en de binding Paradiso-Amsterdam aanwezig is.
 • Dit is nogal een lijstje, je zou bijna denken dat het onmogelijk is om hier een archief voor te vinden maar bij het eerste gesprek hadden we al een aardige overeenkomst.

 

De mogelijkheden die het IISG biedt zijn groot:

 

 • Zo worden alle posters die zij nu in de collectie hebben door het geheugen van Nederland gedigitaliseerd, maar hebben zij hier geen exclusiviteit afspraken mee, wij kunnen deze dus meenemen in onze collectie en ontsluiting.
 • Kunnen we al het materiaal hier onderbrengen, zo mogelijk zonder hier kosten aan kwijt te zijn.
 • Kunnen wij materiaal aan het archief bieden, en zij ons.
 • Kunnen wij voor elkaar wat betekenen: wij bieden hun een ontsluiting van het archief, zij denken mee met ons: geld en mogelijkheden.

   


Interne Link


Externe Links


Bronnen

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.