| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Inventarisatie collectie

Page history last edited by Berit Soolsma 13 years, 3 months ago

Intern

Voor de inventarisatie van de huidige stand van zaken in Paradiso hebben we een aantal documenten gebruikt:

 

  • Een survey over de omstandigheden van de huidige collectie
  • Een checklist om een beeld te vormen van de staat van de objecten in de collectie
  • Tijdelijke inhoudsopgave van het interne inventarisatierapport.

 

10 februari 2009 kwamen de volgende categorien objecten naar voren in de inventarisatie:

 

Digitale objecten

 

Fysieke objecten

 


Extern

Ook is er veel materiaal, dat in het archief (of de onstsluiting ervan) zou passen, maar zich bij externe organisaties bevindt. Ook hiervan maken we een inventarisatie. Op dit ogenblik hebben wij de volgende collecties vastgesteld. Een groot deel hiervan staat online, maar verspreid over veel verschillende instellingen. Hierdoor is de ensemblewaarde minimaal.

 

 

 

Eenmalige uitgaven en documentaires

 


Interne Links

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.