| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Mission Statement

Page history last edited by Berit Soolsma 12 years, 7 months ago

Missie

Onze projectmissie is geen constante, en zal zo nu en dan versmelten tot een nieuwe, voortschrijdende missie!

 

Archief Paradiso is het afstudeerproject van Berit Soolsma en Marije van Veen in opdracht van poppodium Paradiso. Het project is opgezet om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van verzamelen, documenteren en ontsluiting van de rijke geschiedenis van Paradiso. Hierbij wordt gekeken naar wat er op dit moment al is, maar vooral wat er in de toekomst kan gebeuren. De uitkomsten van het onderzoek worden daarnaast in een theoretisch kader geplaatst.

Met het project willen wij daardoor een inzichtelijke en motiverende bijdrage leveren aan het kennisnetwerk van muzikaal en nieuw erfgoed.

Project Archief Paradiso is ook bedoeld als inspiratiebron voor het bijhouden van een archief voor alle podia. Wij hopen ons proces aantrekkelijk en inzichtelijk weer te geven zodat elk vergelijkbaar project een 'piece of cake' is!

 

 

Doelstellingen

 

  1. Het benoemen van voor- en nadelen van het bijhouden van een archief voor Paradiso.
  2. Het schrijven van een collectiehandleiding voor verzamelen en documenteren van muzikaal podium erfgoed. 
  3. Advies uitbrengen over een aantrekkelijke, duurzame en toegankelijke ontsluiting van het archief voor het publiek.
  4. Streven naar een archief dat representatief staat voor zijn tijd, door de inzet van moderne middelen.
  5. De focus leggen op de persoonlijke en nostalgische factor: de motivatie om het archief te bezoeken (virtueel of fysiek) is de wens naar bevestiging van eigen geschiedenis en identiteit van de bezoeker.

 

 Doelstellingen in 'smart-i' vorm volgen nog

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.