| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Peron55

Page history last edited by m.vanveen 13 years, 6 months ago

Podium

Perron55 is een middelgroot podium voor popmuziek te Venlo. Het podium wil onder meer door het organiseren van live-optredens en danceparty’s, het beschikbaarstellen van oefenruimten ten behoeve van bands en discjockeys en het aanbieden van opleidings- en coachingstrajecten voor muzikanten en technici de bewoners uit Venlo en omgeving naar zich toe trekken.

 

Archivering en presentatie 

  • Foto's: van enkele concerten, ze dienen vooral als sfeer impressie
  • Peron 55 is ook te vinden op flickr, myspace, hyves en lastfm

 


Interne Links

’t Paard, 013, Atak, Bimhuis, Burgerweeshuis, De Kade, Doornroosje, Ekko, Luxorlive, Manifesto, Melkweg, Metropool, Mezz, P3, Patronaat, Paradiso, Rotown, Tivoli, Vera, W2, Waterfront, Watt 

 

Externe Links

 

Bronnen

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.