| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Poppodia en Archivering

Page history last edited by Berit Soolsma 12 years, 10 months ago

Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een archief van Paradiso is gekeken naar wat andere poppodia aan archivering hebben gedaan. Hieronder is een lijst van poppodia te vinden die vergelijkbaar zijn met de instelling Paradiso. Per podium is beschreven wat zijn aan archivering doen en de ontsluiting hiervan.

 

Nederlandse podia: ’t Paard, 013, Atak, Bimhuis, Burgerweeshuis, De Kade, Doornroosje, Ekko, Luxorlive, Manifesto, Melkweg, Metropool, Mezz, P3, Patronaat, Paradiso, Peron55, RotownRoxy Tivoli, Vera, W2, Waterfront, Watt

 

Internationaal: Ancienne Belgique, ...

 


Andere poppodia als belanghebbenden

Zoals wij voor ons onderzoek inventariseren wat andere podia in Nederland op dit moment doen, kunnen onze bevindingen ook weer van nut zijn op nieuwe projecten in de wereld van muzikaal erfgoed. Als Paradiso met succes overstag gaat voor het in gang zetten van een archiveringsproject, kan dit een aanzet zijn voor verschillende podia om het voorbeeld te volgen en zou muzikaal erfgoed er steeds toegankelijker en inspirerender uit komen te zien!

 


Interne Links 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.