| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Posters

Page history last edited by Berit Soolsma 12 years, 9 months ago

Onderdeel van de collectie

Een belangrijk onderdeel voor een archief van Paradiso zou een postercollectie kunnen zijn. Net als flyers scheppen posters een mooi beeld van een muziek'periode' en subculturen. De auteursrechten op de posters liggen doorgaans bij de maker, wat het lastig kan maken de collectie te ontsluiten.

 


Ontwerpers

Een groot deel van de posters werd ontwopen door Martin Kaye. Een collectie posters en afbeeldingen van Kaye wordt beheerd door het Affichemuseum in Hoorn, en is eigendom van de Stichting Martin Kaye.

 

Rond 1982 namen Marten Jongema – bedenker van de dikke letter ‘P’ – , Max Kisman en de iets later toegetreden Kees Maas het stokje over van Kaye. De zeefdrukruimte werd aangevuld met donkere kamer en Max Kisman bracht de eerste computertechniek in het vormgeefproces in.[1]

 

Halverwege de jaren ‘ 90 werd Experimental Jetset aangesteld. Hun experimentele ontwerpen hebben in hoge mate bijgedragen aan de naam van Dutch Design en aan het beeld van Paradiso.

 

Als belanghebbenden

De ontwerpers van de Paradiso posters kunnen baat hebben bij opname van hun werk in het archief, doordat hun oudere werk op deze manier in een boeiende en toepasselijke context getoond zal worden aan een publiek en bovendien behouden blijft. Zelf hebben zij hier vaak niet alle middelen voor. Hierdoor overleven collecties hen vaak niet, terwijl dit wel interessant zou zijn. Tenzij, zoals bij Martin Kaye, een stichting in het leven wordt geroepen voor het behoud.

 


Huidige situatie Paradiso

In Paradiso zijn een aantal posters bewaard, maar veel is hier niet meer fysiek bewaard gebleven. Paradiso merkt weinig van vraag naar posters, enkel op korte termijn na een concert wil nog wel eens iemand bellen of er nog een poster te krijgen is.

 

Locatie

Een groot deel van de posters wordt in oplage van ± 20 in het kantoor geprint. Posters die hiervan overblijven liggen in een papierkast onder de printer. Als de kast te vol raakt, worden oude posters weggegeven of weggegooid. Een aantal posters, die door de stad worden verspreid en de programmaposters, worden door een vaste drukker gedrukt. Mogelijk heeft deze nog een archief. Dit moet nog uitgezocht worden. In een aantal kasten, zoals in de kamer van de programmeurs, liggen enkele oudere posters.

 

Digitaal

Er zijn digitaal posterontwerpen aanwezig, maar niet alles. Ook uit de tijd dat de posters nog werden gezeefdrukt is vrijwel niets overgebleven in Paradiso.

 


Foto's huidige situatie

 

      

Figuur (v.l.n.r.) Kast met posters van programmeurs, papierkast met intern geprintte posters.

 


Uitgaven van Paradisoposters

  • Door de Stichting Martin Kaye is in beperkte oplage een map uitgebracht met daarin o.a. 16 briefkaarten bedrukt met zijn posters en een dvd met daarop 1048 posters van Kaye.
  • Paradiso Posters 1968-2008 - een uitgaven van Uitgeverij Buitenkant, met posters van onder anderen Martin Kaye, Marten Jongema, Max Kisman, Mirjam Unger, Kees Maas, Ron van Roon, Experimental Jetset, Joppe Roovers, Machine, Hotel, Pieter Parra, Maz Weston, Niels Meulman, P.J.Frith en Peter Mertens. Onder redactie van Paradisoprogrammeurs Jan Dietvorst en Jan Hiddink. 

 


Toekomst

Het is interessant ook fysiek posters te bewaren, omdat de kosten van het eenmalig opnieuw drukken ervan naar verhouding erg hoog zijn. Het is relatief weinig werk om telkens een exemplaar apart te leggen volgens een simpele procedure. Er moet dan wel gekeken worden naar de kosten van het bewaren van de posters. Selectiecriteria zouden kunnen helpen te zorgen dat niet te veel wordt bewaard. Selecteren kost tegelijk ook weer meer tijd.

 


Externe Links

Footnotes

  1. http://www.paradiso.nl/pers/index.php?option=com_content&task=view&id=1038&Itemid=2

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.