| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Samenwerking

Page history last edited by Berit Soolsma 12 years, 10 months ago

Verschillende partners van het project Archief Paradiso...

 

Paradiso

Geen archief zonder instelling. Paradiso is de opdrachtgever voor dit project en zoekende naar een antwoord op de vraag wat een archief voor hen kan betekenen. Daarom onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor ontsluiting, welke tijd het hen kost en wat het kan opleveren of betekenen.

 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Samen met Frank de Jong van het IISG bekijken we de mogelijkheden van het opslaan en behoud van nieuw archiefmateriaal van Paradiso. Het materiaal dat nog op kantoor ligt en geen vaste standplaats heeft gevonden. Daarnaast onderzoeken we met hen de mogelijkheid van ontsluiting van de posters uit het archief van IISG, in combinatie met de posters die Paradiso zelf nog bezit, op een website waaraan gebruikers content kunnen toevoegen. Deze postercollectie vormt hiervoor de kerncollectie. Hieraan willen we later andere informatie en objecten ophangen.

 

Reinwardt Academie

Gerdie Borghuis, specialist informatievoorziening, begeleid ons vanuit de academie om toe te zien dat we niet te veel hooi op ons vork nemen en bij onze leest blijven. Daarnaast is zij een dankbare bron van informatie en tips!

 

To be continued...

 

 


Interne Links

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.